30.11.-0001

Děkujeme, že dodržujete nejen základní festivalové desatero, ale svou zodpovědností a pohodovou náladou přispíváte k nezaměnitelné atmosféře.

1) Pohybuj se a stanuj pouze na vyhrazenách místech!
2) Nelez na skály!
3) Nerozdělávej oheň v lese!!!!!
4) Udržuj pořádek a čistotu, uklízej po sobě odpadky!
5) Nejezdi autem do lesa!
6) Dbej pokyny pořadatelů!
7) Chraň les a přírodu!
8) Je zakázán volný pohyb psů!
9) Respektuj zákaz vstupu na soukromé pozemky!  
10) Nenech se vyvést z dobré nálady!